ارتباط با ما

ارسال آنلاین پیام

شرکت گروه بهداشتی فیروز

تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان مرودشت، شماره ۵

صندوق پستی: ۳۴۵۸/۱۵۸۱۵

شماره تلفنهای تماس: ۰۲۱-۴۴۲۰۵۴۲۶-۹ -۰۲۱-۴۴۲۳۶۲۵۲-۴ 

ایمیل: info@test.naipd.com/

نام شماره تلفن شماره نمابر
واحد فروش ۰۲۱-۴۴۲۳۶۲۵۲-۴ ۰۲۱-۴۴۲۳۹۸۰۱
دفتر مرکزی ۰۲۱-۴۴۲۰۵۴۲۶-۹ ۰۲۱-۴۴۲۰۵۲۷۰
دفتر کارخانه ۰۲۸-۳۲۲۲۳۵۱۴
خدمات مشتریان ۰۲۱-۴۴۲۳۳۵۱۶

تماس با دفتر مدیر عامل

تلفن: ۳۲۲۴۹۳۹۱-۰۲۸

فکس: ٣٢٢۴٩٣٩٠-٠٢٨

ایمیل: info@seyedmohamadmousavi.com