استراتژی ها

سند استراتژیک گروه بهداشتی فیروز

آرمان:

ما بر آنیم که در سطح بین الملل و در حوزه مسئولیت اجتماعی الگوی تمام عیاری جهت اشتغال زائی برای معلولین باشیم . بدین جهت آرمان خود را خلق دنیای سرشار از امید و عشق به زندگی با ایجاد فضای اشتغال و انتقال دانش اشتغال زایی و خود اتکایی برای تمامی معلولین جهان بر گزیده ایم.

چشم انداز:

می¬خواهیم تا ۵ سال آینده:

الف- برترین برند کشور در حوزه محصولات بهداشتی کودک و بزرگسال و شوینده های خانگی و جزء ۳ برند مطرح در CIS باشیم.
ب- با رویکرد بکارگیری معلولین و خلق فضای کسب و کار شایسته، الگوی تمام عیاری جهت اشتغال¬زائی معلولین باشیم.

ماموریت:

  • تولید و عرضه انواع محصولات با کیفیت شوینده ، آرایشی و بهداشتی کودک و بزرگسال

فلسفه وجودی:

  • به کارگیری منافع مادی و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی شرکت در خدمت مسئولیتهای اجتماعی

وجه تمایز:

  • کیفیت مناسب محصولات تولیدی
  • جذب سرمایه انسانی معلول

ارزشهای ما:

  • فـرآیند گرایی باور اصلی ماست
  • یـاری جستن و اخذ مشورت از کارکنان جهت تقویت کار تیمی
  • رشد و اشتغال را برای معلولین فرآهم می نماییم
  • وکیل خدا بر سرمایه الهی هستیم
  • زندگی و امید را برای همکاران به ارمغان می آوریم

استراتژی های کلان:

۱- افزایش چابکی سازمان با تمرکز بر فرایندهای تامین و مالی
۲- حفظ شرایط موجود با کاهش هزینه ها و ارتقاء بهره وری و کیفیت