تالار افتخارات

تندیـس واحـد نمونـه استـانـی

تندیس اولین جشنواره سراسری عکـس معلولیـت ومعنـویت

تندیس تکانه

تندیس تجلیل از خیریه های نمونه استان اصفهان

تندیس مدیر موفق ملی

تندیس نشان ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی

تندیس تولید کننده بـرتـر کـالای ایـرانـی

سردیس جناب سید محمد موسوی

تندیس نشست های تجربه های فیروزه ای

تندیس میشه بهتر شد

تندیس مدیر شایسته

تنــدیـس سـومیــن نمــایشـگاه برترین محصولات نوزاد، کودک، نوجوان

تندیس جشنواره عکس نگاه نو

تندیس روز جهانی معلولین

تنـدیس تـجلیل از صنعتگران و معدنکان نمونه

تنـدیس اولین رویداد ملی ایده

تندیس هلدینگ باما

تندیس روز جهانی استاندارد

تندیس گرامیداشت روز صنعت و معـدن

تندیس برگزیده آیین پاسداشت جهاد اشتغال معلولان

تندیس مهدی یاوران

تندیس واحـد نمـونه اداره کل استانـدارد

تندیس نخستین جشنواره حمایت طلبی و پیشگیری ازظایعات نخاعی

تنـدیس یـادبـود برنامه حاضر غایب

لوح تجلیل از منتـخبات مسابقه خاطره نویسی کارفرمایان کارآفرین

تندیس تجلیل از منتـخبات مسابقه خاطره نویسی کارفرمایان کارآفرین

تندیـس موفقیت سـازمانی در نوآوری و تولید صنایع شوینده

تندیس واحد نمونه تولیدی ملی

لوح مدیر موفق ملی

لوح تقدیر به پاس همکاری با اداره کل بهزیستی

لوح تقدیراداره استاندارد استان قزوین

لوح نشان برنزین مسئولیت اجتماعی ایران

لوح تبریک سال نو

لوح تقدیر روابط عمومی و رسانه فیروز و توانا

لوح روز جهانی معلولان

اصالـت نامه کنگره نشان عالی تولید ملی

لوح تقدیر جشنواره حسنات

لوح تقدیر مسابقات پاراالمپیک

لوح منتخب حوزه کار آفرینی

لوح مجتمع صنایع غذای حامیران

لوح تقدیر واحد تولیدی منتـخب استـاندارد

لوح سپاس روز جهانی معلولان

پروانه عضویت صنفی

لوح تقدیر دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران ولیعصر(ع)

تقدیر نانه خیریه نگین

لوح سپاس استاداری شهرستان تنکابن

لوح واحد نمونه برگزینه استاندارد

لوح تقدیرسازمان بهزیستی کشور

لوح سپاس کارآفرین برتر

لوح تقدیر اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان

لوح انتصـاب به سمـت رئیـس هیئـت ورزشهای جانبازان و معلولین

لوح اولین نشست علمی ـ تخصصی مدیریت منابع انسانی

تقدیر نامه وزارت کارو امور اجتماعی

تندیس نشان عالی

اهدایی اعضا کانون معلولین توانای اصفهان

تندیس تجلیل از منتـخبات مسابقه خاطره نویسی کارفرمایان کارآفرین

اهدای برنامه پول کجاست

لوح تقدیر واحد تولیدی منتخب استاندارد

لوح تقدیر کارکنان شرکت فیروزو کانون توانا

لوح تقدیر وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

لوح تقدیر فدراسیون ورزشهای جانبازان معلولان

لوح تقدیر فدراسیون ورزشهای جانبازان معلولان

لوح تقدیر سازمان تامین اجتماعی

لوح تقدیر بهزیستی استان البرز

لوح روز جهانی معلولان

لوح تقدیر دهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

لوح تقدیر اداره کل استاندارد

لوح تقدیر دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران

تقدیر نامه وزارت صنایع

لوح تقدیر کارآفرین برتر ملی

لوح تقدیر انجمن توسعی بهره وری ایران

تندیس همایش کودک و نوجوان در توسعه پایدار

تندیـس هشتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتـر استـان قزویـن

تندیـس نشان کیفیت و بهره وری